Pracownicy - wyjazd w celu przeprowadzenia wykładów w ramach Programu Erasmus+

 

Oferta wyjazdu dla nauczyciela akademickiego z wykładami za granicę w ramach programu Erasmus+ (KA 131) w roku akademickim 2022/2023


- wyjazd na 5 dni roboczych do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych,

- osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumentów do Prorektora ds. Nauki i Wspólpracy z Zagranicą tj:

a) podania o wyjazd, zaakceptowanego przez Dziekana Wydziału

b) porozumienie o programie nauczania - podpisanego przez uczelnię zagraniczną i Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

- dokumenty należy złożyć do: 30 listopada 2022 r.

- wyjazd w ramach programu Erasmus+ reguluje obowiązujace zarządzenia Rektora Collegiu Witelona Uczelnia Państwowa: nr 70/22 z dnia 20 września 2022 r., załączniki do zarządzenia

- dokumenty do pobrania

- zasady finansowania wyjazdu

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej:

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,  Szwecja, szwjcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze

180 Euro

II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie

160 Euro

III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

         140 Euro