International students International students
Pracownicy - wyjazd w celu przeprowadzenia wykładów w ramach Programu Erasmus+

 

Oferta wyjazdu nauczyciela akademickiego z wykładami za granicę 
w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020


- wyjazd na 5 dni roboczych do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia minimum 8 godzin zajęć
dydaktycznych,

 

- osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumentów do Prorektora
ds. Nauki i Wspólpracy z Zagranicą tj:

a) podania o wyjazd, zaakceptowanego przez Dziekana Wydziału

b) porozumienie o programie nauczania - podpisanego przez uczelnię zagraniczną i PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

- dokumenty należy złożyć do:  19 lipca 2019 r.


- wyjazd w ramach programu Erasmus+ reguluje obowiazujace zarządzenie Rektora PWSZ im. Witelona w  Legnicy


- dokumenty do pobrania

 

- zasady finansowania wyjazdu


- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej:

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium
Grupa I - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania

130 Euro

Grupa II - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

110 Euro

Grupa III - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

100 Euro

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!