Pracownicy - wyjazd w celu przeprowadzenia wykładów w ramach Programu Erasmus+

 

Oferta wyjazdu dla nauczyciela akademickiego z wykładami za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020


- wyjazd na 5 dni roboczych do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych,

- osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumentów do Prorektora ds. Nauki i Wspólpracy z Zagranicą tj:

a) podania o wyjazd, zaakceptowanego przez Dziekana Wydziału

b) porozumienie o programie nauczania - podpisanego przez uczelnię zagraniczną i PWSZ im. Witelona w Legnicy

- dokumenty należy złożyć do: 30 listopada 2019 r.

- wyjazd w ramach programu Erasmus+ reguluje obowiazujace zarządzenie Rektora PWSZ im. Witelona w  Legnicy

- dokumenty do pobrania

- zasady finansowania wyjazdu

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej:

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,  Szwecja, Wielka Brytania

180 Euro

II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 Euro

III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

         140 Euro