International students International students
Pracownicy wykłady Erasmus +

 

Oferta wyjazdu nauczyciela akademickiego z wykładami za granicę 

w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2018/2019


- wyjazd na 5 dni roboczych do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia minimum 8 godzin zajęć
dydaktycznych,

 

- osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumentów do Prorektora
ds. Nauki i Wspólpracy z Zagranicą tj:

a) podania o wyjazd, zaakceptowanego przez Dziekana Wydziału

b) porozumienie o programie nauczania - podpisanego przez uczelnię zagraniczną i PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

- dokumenty należy złożyć do:  29 czerwca 2018 r.


- wyjazd w ramach programu Erasmus+ reguluje obowiazujaca uchwała PWSZ im. Witelona w  Legnicy


- dokumenty do pobrania

 

- zasady finansowania wyjazdu


- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej:

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium
Grupa I - Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130 Euro

Grupa II - Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy

110 Euro

Grupa III - Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia)

100 Euro

Grupa IV - Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80 Euro

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!