Wyjazdy studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ i PO WER
 OFERTA WYJAZDU STUDENTÓW NA STUDIA ZA GRANICĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ i PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


- jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na studia semestralne lub roczne za granicę, zapoznaj się z  zasadami rekrutacji, a następnie sprawdź z którą uczelnią  jest podpisana umowa dla twojego kierunku studiów, 
 
- następnie do 15 listopada 2019 r. złóż  formularz zgłoszeniowy do Sekcji ds.Współpracy z Zagranicą (budynek C, pokój 216, II piętro),

- kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na studia, posiedzenie Komisji odbędzie się 25 listopada 2019 r.,
 
- po zakwalifikowaniu przez Komisję student przygotowuje niezbędną dokumentację do wyjazdu w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą,

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej
  
Kraje należące do danej grupy
     
                                            Wyjazd na studia
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu
     programu Erasmus+                  
 
Wyjazd na studia
Miesięczna stawka wyplacana  z budżetu PO WER dla studentów znajdujących się w trudnej systuacji materialnej posiadających uprawnienia do otrzymywania stypendium sojalnego
                                                                               
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia, Lichtenstein,Luksemburg,Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania                                                  
500 Euro
  2995 PLN
II grupa
Austria,Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,Włochy
450 Euro
 2781 PLN
III grupa
Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia,Węgry, Turcja
                                                 
400 Euro
2567 PLN