International students International students
Wyjazdy studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ i PO WER




AKTUALNA OFERTA WYJAZDU STUDENTÓW NA STUDIA ZA GRANICĘ W RAMACH PROGRAMU
ERASMUS + i PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2019 /2020


- jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na studia semestralne lub roczne za granicę, zapoznaj się z 
  zasadami rekrutacji, a następnie sprawdź z którą uczelnią jest podpisana umowa dla twojego kierunku
  studiów, 
 
- następnie do 15 listopada 2019 r. złóż  formularz zgłoszeniowy do Sekcji ds.Współpracy z Zagranicą
   (budynek C, pokój 216, II piętro)

- kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na studia,
  posiedzenie Komisji odbędzie się 19 listopada 2019 r.,
 

- po zakwalifikowaniu przez Komisję student przygotowuje niezbędną dokumentację do 
  wyjazdu w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą,

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej
  
Kraje należące do danej grupy Wyjazd na studia
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu programu Erasmus+
Wyjazd na studia
Miesięczna stawka wyplacana  z budżetu PO WER dla studentów znajdujących się w trudnej systuacji materialnej posiadających uprawnienia do otrzymywania stypendium sojalnego
Grupa I - Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500 Euro
  3019 PLN
Grupa II - Austria,Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,Włochy 450 Euro
 2803 PLN
Grupa III - Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia),Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia,Węgry, Turcja
400 Euro
2587 PLN
webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!