Wyjazdy studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ i PO WER
 OFERTA WYJAZDU STUDENTÓW NA STUDIA ZA GRANICĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ i PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022


- jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na studia semestralne za granicę, zapoznaj się z  zasadami rekrutacji, a następnie sprawdź z którą uczelnią  jest podpisana umowa dla twojego kierunku studiów, 
 
- następnie do 30 listopada 2021 r. złóż  formularz zgłoszeniowy do Sekcji ds.Współpracy z Zagranicą (budynek C, pokój 216, II piętro),

- kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na studia,
 
- po zakwalifikowaniu przez Komisję student przygotowuje niezbędną dokumentację do wyjazdu w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą,

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej
  
Kraje należące do danej grupy
     
                                            Wyjazd na studia
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu
     programu Erasmus+                  
 
Wyjazd na studia
Miesięczna stawka wyplacana  z budżetu PO WER dla studentów znajdujących się w trudnej systuacji materialnej posiadających uprawnienia do otrzymywania stypendium sojalnego
                                                                               
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia, Lichtenstein,Luksemburg,Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze                                                 
520 Euro
  3069 PLN
II grupa
Austria,Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marinio, Państwo Watykańskie
500 Euro
 2984 PLN
III grupa
Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia,Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Serbia, Słowenia,Węgry, Turcja
                                                 
450 Euro
2771 PLN