International students International students
Wyjazdy studentów na studia Erasmus+
AKTUALNA OFERTA WYJAZDU STUDENTÓW NA STUDIA ZA GRANICĘ W RAMACH PROGRAMU
ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2018 /2019


- jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na studia semestralne lub roczne za granicę, zapoznaj się z 
  zasadami rekrutacji, a następnie sprawdź z którą uczelnią jest podpisana umowa dla twojego kierunku
  studiów, 
 
- następnie do 18 maja 2018 r. złóż  formularz zgłoszeniowy do Biura Współpracy z Zagranicą
   (budynek C, pokój 117)

- kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na studia,
  posiedzenie Komisji odbędzie się 21 maja 2018 r.,
 

- po zakwalifikowaniu przez Komisję student przygotowuje niezbędną dokumentację do 
  wyjazdu w Biurze Współpracy z Zagranicą,

- liczba miejsc - zostanie podana w terminie pózniejszym po otrzymaniu informacji z Narodowej Agencji
  Programu Erasmus+

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej
  
Kraje należące do danej grupy Wyjazd na studia
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu programu Erasmus+
Wyjazd na studia
Miesięczna stawka wyplacana  z budżetu PO WER dla studentów znajdujących się w trudnej systuacji materialnej posiadających uprawnienia do otrzymywania stypendium sojalnego
Grupa I - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 Euro
  700 Euro / 3015 PLN
Grupa II -Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 Euro
650 Euro / 2799 PLN
Grupa III -Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia),Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 350 Euro
550 Euro / 2369 PLN
webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!