SEKCJA ds.WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą powstało we wrześniu 2000 roku. W strukturze administracyjnej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wchodzi w skład Działu Badań, Projektów i Współpracy i podlega Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 


ZADANIA
Sekcja ds.Współpracy z Zagranicą prowadzi sprawy w zakresie wymiany międzynarodowej oraz programów i projektów edukacyjnych a w szczególności zajmuje się:

1) prowadzeniem spraw związanych z udziałem Uczelni w Programie Erasmus+, PO WER i innych programów europejskich,

2) udostępnianiem informacji o programach europejskich,

3) obsługą współpracy zagranicznej i krajowej realizowanej w ramach umów międzyuczelnianych,

4) prowadzeniem spraw związanych z pobytem obcokrajowców odbywających na naszej Uczelni studia lub staże naukowe,

5) prowadzeniem korespondencji w zakresie współpracy,

6) gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi studentów i pracowników dydaktycznych Uczelni,

7) aktualizacją serwisu www Sekcji ds.Współpracy z Zagranicą.


KONTAKT

mgr Małgorzata Witkowska
e-mail: malgorzata.witkowska@collegiumwitelona.pl
tel.:+48 76 723 23 47
fax. +48 76 723-29-05

lic. Emilia Strynkowska

e-mail: emilia.strynkowska@collegiumwitelona.pl
tel: +48 76 723 23 46

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
ul. Sejmowa 5C  (pokój 216, II piętro)
59 - 220 Legnica