International students International students
SEKCJA ds.WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą powstało we wrześniu 2000 roku. W strukturze administracyjnej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy wchodzi w skład Działu Badań, Projektów
i Współpracy i podlega Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

ZADANIA
Sekcja ds.Współpracy z Zagranicą prowadzi sprawy w zakresie wymiany międzynarodowej oraz programów
i projektów edukacyjnych a w szczególności zajmuje się:

1) prowadzeniem spraw związanych z udziałem Uczelni w Programie Erasmus+ i innych programów
   europejskich,

2) udostępnianiem informacji o programach europejskich,

3) obsługą współpracy zagranicznej i krajowej realizowanej w ramach umów międzyuczelnianych,

4) prowadzeniem spraw związanych z pobytem obcokrajowców odbywających na naszej Uczelni studia lub
    staże naukowe,

5) prowadzeniem korespondencji w zakresie współpracy,

6) gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi studentów
    i pracowników dydaktycznych Uczelni,

7) aktualizacją serwisu www Sekcji ds.Współpracy z Zagranicą.


KONTAKT

mgr Małgorzata Witkowska
e-mail: witkowskam@pwsz.legnica.edu.pl
tel.:+48 76 723 23 47
fax. +48 76 723-29-05

lic. Emilia Strynkowska

e-mail: strynkowskae@pwsz.legnica.edu.pl
tel: +48 76 723 23 46

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
ul. Sejmowa 5C  (pokój 117, I piętro)
59 - 220 Legnica

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!