Wyjazdy studentów na praktykę w ramach Programu Erasmus+ i PO WEROFERTA WYJAZDU STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ ZA GRANICĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ i PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022


- jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na praktykę/staż trwający 2 miesiące zapoznaj się z zasadami rekrutacji a następnie znajdź miejsce praktyki w firmie/przesiębiorstwie zgodnie z kierunkiem studiów. Na praktykę możesz wyjechać do krajów członkowskich UE.

- następnie do 30 listopada 2021 r. złóż formularz zgłoszeniowy do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą (pokój 216 piętro II, budynek C), pobierz formularz

- kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na praktyki zagraniczne,

- po zakwalifikowaniu przez Komisje student przygotowuje niezbędną dokumentację do wyjazdu w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą

- miejsce praktyki – przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje szkoleniowe lub badawcze w krajach Unii Europejskiej. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych - będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Oferty praktyk:
- Job Trust - praktyki w Grecji

- Placement Jobted UK

- Placement Jobted Holland

- Placement Jobted Germany

- Placement Jobted Austria

- Animafest experience - praktyki w Hiszpanii

- workspace europe -placement Slovakia - praktyki na Słowacji

- Paragon Europe -praktyki na Malcie

- IES Consalting

- Your International Training
- White programs
- AIESEC
- portal wspierający poszukiwanie miejsc odbywania zagranicznych praktyk i staży

- praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, Instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej

Kraje należące do danej grupy Wyjazd na praktykę
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu programu Erasmus+
                                       
Wyjazd na praktykę
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu
 PO WER dla studentów znajdujacych się w trudnej sytuacji materialnej i posiadających uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego
I grupa
Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze
620 EUR
3069 PLN
II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy,  Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie
600 EUR
2984 PLN
III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa,  Łotwa,  Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
550 EUR
2771 PLN