International students International students
Wyjazdy studentów na praktykę w ramach Programu Erasmus+ i PO WER


AKTUALNA OFERTA WYJAZDU STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ ZA GRANICĘ
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ i PO WER
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


- jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na praktykę/staż trwający 2 miesiące zapoznaj się z zasadami rekrutacji a następnie znajdź miejsce praktyki w firmie/przesiębiorstwie zgodnie z kierunkiem studiów.
Na praktykę możesz wyjechać do 28 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Chorwacji, Turcji, Szwajcarii oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii,

- następnie do 15 listopada 2019 r. złóż formularz zgłoszeniowy do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą (pokój 216 piętro II, budynek C), pobierz formularz

- kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na praktyki zagraniczne, posiedzenie Komisji odbędzie się 19 listopada 2019 r.

- po zakwalifikowaniu przez Komisje student przygotowuje niezbędną dokumentację do wyjazdu w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą

- miejsce praktyki – przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje szkoleniowe lub badawcze w krajach Unii Europejskiej. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych - będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Oferty praktyk:
- Job Trust - praktyki w Grecji
- Animafest experience - praktyki w Hiszpanii
- workspace europe -placement Slovakia - praktyki na Słowacji
- Paragon Europe -praktyki na Malcie
- Student Internship
- IES Consalting
- Placement UK
- Your International Training
- Portal bab.la oferty praktyki
- White programs
- AIESEC
- Ekip Europa
- portal wspierający poszukiwanie miejsc odbywania zagranicznych praktyk i staży

- praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, Instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej

Kraje należące do danej grupy Wyjazd na praktykę
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu programu Erasmus+
Wyjazd na praktykę
Miesięczna stawka wypłacana z budżetu
 PO WER dla studentów znajdujacych się w trudnej sytuacji materialnej i posiadających uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego
Grupa I - Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania,
600 EUR
3019 PLN
Grupa II - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy
550 EUR
2803 PLN
Grupa III - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM(była republika Jugosławii Macedonia), Litwa,  Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
500 EUR
2587 PLN

 

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!