Wyjazdy studentów na praktykę w ramach Programu Erasmus+OFERTA WYJAZDU STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ ZA GRANICĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023


- jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na praktykę/staż trwający 2 miesiące zapoznaj się z zasadami rekrutacji a następnie znajdź miejsce praktyki w firmie/przesiębiorstwie zgodnie z kierunkiem studiów. Na praktykę możesz wyjechać do krajów członkowskich UE.

- następnie do 30 listopada 2022 r. złóż formularz zgłoszeniowy do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą (pokój 216 piętro II, budynek C), pobierz formularz

- kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na praktyki zagraniczne,

- po zakwalifikowaniu przez Komisję student przygotowuje niezbędną dokumentację do wyjazdu w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą

- miejsce praktyki – przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje szkoleniowe lub badawcze w krajach Unii Europejskiej. Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych - będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Oferty praktyk:
- Job Trust - praktyki w Grecji

- Placement Jobted Holland

- Placement Jobted Germany

- Placement Jobted Austria

- Animafest experience - praktyki w Hiszpanii

- workspace europe -placement Slovakia - praktyki na Słowacji

- Paragon Europe -praktyki na Malcie

- Erasmus intern - strona tworzona przy współpracy z Komisją Europejską

- Internships -Training experience

- IES Consalting

- White programs

- praktyka nie może być realizowana w instytucjach Unii Europejskiej, Instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej

Kraje należące do danej grupy PRAKTYKA
miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta i absolwenta
                                       
PRAKTYKA
miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta i absolwenta z "mniejszymi szansami"
I grupa
Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria,
670 EUR
920 EUR
II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy,  Niemcy, Portugalia, Włochy,
670 EUR
920 EUR
III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa,  Łotwa,  Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
600 EUR
850 EUR